From Chikowore

I am made to understand that Chikowore had his children and his eldest son was called Membere the name of his grandfather. Member had many wives and children. His many sons include Mupandira, Zvomuya, Mandaza, Chisora, Makumbe, Chidziva (not sure).  Zvomuya had two wives. Zvomuya had two sons and daughters. His sons were Mukurutangwa and Stephen (Chiuta) with their sisters Chipiringani and Sandura. The diagram below will try to explain more. Details are so scatchy but slowly filtering through.

 

5 thoughts on “From Chikowore

 1. Clemence Membere

  Ndatenda vaShawasha.
  Ini ndinoitwa Mhembere mwana waSimon uyo aiva mwana waShonhiwa Mhembere akashaya gore ra 1978.
  Shonhiwa aiva mwana waMhembere uyo anowanikwa kwaMurehwa pedyo nekwaMurenge Cross.
  Mubvunzo wangu unoti Mhembere uyu achizonogara kwaMurehwa ainge abvepi uye ari mwana waani?

  1. Wafanenhombo

   Mhoro Mukanya, chikono chinokwira namubvinzi

   Wauya mukanya padare reVashawasha. Mhembere arikwaMurehwa ndinodaira mazita akabva muna iye Mhembere wekutanga. Vamwe akazenge ave maGombwa kana muchinzwa kuti tinonzi vaGombwa inyaya yekuchemedza mazita. Ninodaira kuti pamwe ndingarasika asi maziviro angu Mhembere izita guru mumisha yevashawasha. Ndichayedza kutsvaga.

   Dai mwari titungamirira

   1. Clemence Membere

    Ndatenda Mukanya. Ndingafare ndikawanawo information yakawanda nezvaMhembere uyu. Tinebhuku redu rekwaMhembere nechikoro zvakare panzvimbo imwechete maMurehwa imomu asi sekuru vakazotama kubva kwaMhembere vakanovakira mhiri kwekwaMusami. Munguva inotevera ndichaendako kudzinde ndonobvunza zvakawanda maererano nenhoroondo yavo uye kwavakabva , ndinovimba ndichawanawo vanhu vechikuru vangabetsere. Kana paine angaite ruzivo ndigafare mukatigoverawo vaShawasha Dai maivhura ririgroup pafacebook kana whatsapp topanana zivo ana Mukanya. Ndatenda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s